-2004-

Gradation [17-11-2004]

-2005-

Gin No Tsuki Kuroi Hoshi [30-03-2005]

Yami Ni Chiru Sakura [27-04-2005]

Yuri wa Aoku Saite [25-05-2005]

Shunkashuutou [27-07-2005]

-2006-

-Kowloon- Nine Heads Rodeo Show [25-01-2006]


Fantasy [22-02-2006]

Akatsuki [22-02-2006]

Velvet [26-04-2006]

Number Six. [04-10-2006]

-2007-

Jewels [21-03-2007]

White Prayer [06-06-2007]


TSUBASA. [24-10-2007]

Ruri no Ame [24-10-2007]

Cosmic World [28-11-2007]

Blue Planet [28-11-2007]

-2008-

Mirror Ball [26-03-2008]

Eraser -Memoire d'une fleur- [26-03-2008]

Gekkou Yoku [02-07-2008]

Rainbows [06-08-2008]

Cross Game [10-12-2008]

-2009-

the Beautiful Name [14-01-2009]

【hae•nə】 [05-08-2009]

SLEEPWALKER [05-08-2009]

-2010-

閃光 (Senkou) [25-08-2010]

Stargazer: [10-11-2010]


-2011-


BLUE FLAME [Type B] [08-06-2011]

Heart of Gold [MULTI ANGLE Version] [2011-09-07]-2012-


Subete e [MULTI ANGLE Version] [2012-02-22]

-2017-

MEMENTO [2017-02-28]

Adam [2017-04-12]

Re:Born [2017-08-02]

PENDULUM [2017-09-20]

-2018-

F+IX=YOU [2018-01-17]

UNREAL [2018-04-25]