[Maxi-Single] Tsubasa. [24-10-2007]


01.- Tsubasa.
02.- Ruri no ame
03.- Follow me