Nico Radi [2011-09-07] [Shou&Tora]

Créditos: Kaoru Kaoizumi