[PV] Niji no Yuki [2011-12-21]

Créditos: KaoruAIX