Lista de canciones de Court of '9' #3 (WHITE PERIOD IV)

Sendai

Lista de canciones:
Heisei Juushichinen Shichigatsu Nanoka
WHITE PRAYER
GALLOWS
Linear
Akatsuki
RAINBOWS
BLUE PLANET
Haikara Naru Rinbukyokyu
Niji no Yuki
Subaru
the beautiful name
BLUE FLAME
RED CARPET GOING ON
Heart of Gold

-Encore-
NEMESIS
Senkou
DEAD SCHOOL SCREAMING
Kowloon -NINE HEAD RODEO SHOW-
Subete e


Nagoya

Lista de canciones:
Heisei Juushichinen Shichigatsu Nanoka
WHITE PRAYER
Linear
GALLOWS
BLUE FLAME
Akatsuki
Haikara Naru Rinbukyoku
Gin no Tsuki Kuroi Hoshi
Subaru
the beautiful name
Blue Planet
RAINBOWS
RED CARPET GOING ON
Heart of Gold

-Encore-
Hana
Senkou
DEAD SCHOOL SCREAMING
Kowloon -NINE HEADS RODEO SHOW-
Subete e


Fukuoka

Lista de canciones:
Heisei Juushichinen Shichigatsu Nanoka
Senkou
Linear
GALLOWS
WHITE PRAYER
Akatsuki
Haikara Naru Rinbukyoku
Gin no Tsuki Kuroi Hoshi
Subaru
the beautiful name
Blue Planet
RAINBOWS
RED CARPET GOING ON
Heart of Gold

-Encore-
NEMESIS
BLUE FLAME
DEAD SCHOOL SCREAMING
Kowloon -NINE HEADS RODEO SHOW-
Subete e


Osaka

Lista de canciones:
Heisei Juushichinen Shichigatsu Nanoka
Senkou
Linear
GALLOWS
WHITE PRAYER
Akatsuki
Haikara Naru Rinbukyoku
Niji no Yuki
Subaru
the beautiful name
Blue Planet
RAINBOWS
RED CARPET GOING ON
Heart of Gold

-Encore-
Le Grand Bleu
Hana
DEAD SCHOOL SCREAMING
Kowloon -NINE HEADS RODEO SHOW-
Subete e


Sapporo

Lista de canciones:
Heisei Juushichinen Shichigatsu Nanoka
Senkou
Linear
GALLOWS
WHITE PRAYER
Akatsuki
Haikara Naru Rinbukyoku
Niji no Yuki
Subaru
the beautiful name
Blue Planet
RAINBOWS
RED CARPET GOING ON
Heart of Gold

-Encore-
Le Grand Bleu
Hana
DEAD SCHOOL SCREAMING
Kowloon -NINE HEADS RODEO SHOW-
Subete e