01.- F+IX=YOU
02.- Neophilia
03.- Gin no Tsuki Kuroi Hoshi (Otra versión)
04.- F+IX=YOU (instrumental)
05.- Neophilia (instrumental)


Créditos: KaoruAIX